Tercüme Bürosu
Diğer hizmetlerimiz:
- Yemin ve noter onayı: Resmi evraklarınız için gerekli yeminli ve noter onaylı hizmetimiz mevcuttur.
- Ardıl / Sözlü tercüme: Her türlü toplantı, görüşme, gezi vb. süreçlerinize eşlik edip akıcılık kazandıracak mütercim temin ediyoruz.
- Redaksiyon: Özellikle bilimsel periyodiklerde yayınlacak metinlerin, dil nedeniyle geri dönmesinin önüne geçmek için yabancı redaktörlerimizle metinlerin dilbilgisi, akıcılık, tutarlılık kontrolleri yapılmakta ve dil onayı garantisi sağlanmaktadır.
- Deşifre: Ses ve görüntü kayıtlarınız kısa sürede ve hatasız şekilde yazılı hale getirilir.

Tercüman Kaydı


 
Kontrol karakterlerini sağdaki alana giriniz.
 
Tercüman sözleşmesini okudum ve onaylıyorum
 

Tercüman Sözleşmesi

Bu sözleşmede adresinde faaliyet gösteren websitesi "ceviritercume.org" olarak; ceviritercume.org'a kayıt olan ve en az bir dil çiftinde tercüme çalışması yapma niteliğine haiz olduğunu bu sözleşme ile taahhüt eden gerçek kişi "tercüman" olarak geçmektedir.

Bu sözleşme ceviritercume.org ile tercüman arasındaki tek sözleşmedir. Bu sözleşme tercüman sözleşme koşullarını kabul ettiğini ifade eden formu onayladıktan ve kayıt işlemi esnasında kendisinden istenen bilgileri ceviritercume.org'a sunduğu andan itibaren geçerlidir.

Tercüman ile ceviritercume.org arasında bu sözleşme haricinde herhangi bir ek sözleşme söz konusu değildir. ceviritercume.org bu sözleşmede değişiklik yapma hakkına sahiptir. Eğer böyle bir değşiklik yapılırsa sözleşmeyi onaylarayak üye olan tercümanlarını kayıt olurken kullandıkları e-posta adreslerine mesaj göndererek ve/veya websitesinin anasayfasından duyuru yaparak değişiklik hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür. Sözleşmede yapılacak herhangi bir değişikliğin ardından ceviritercume.org'u kullanmaya devam eden kayıtlı tercüman yeni sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır.

Tercümanların Uymakla Yükümlü Oldukları Kurallar

1. Tercüman ceviritercume.org tarafından kendisi hakkında istenen bilgileri eksiksiz ve doğru olarak sunmakla yükümlüdür.

2. Tercüman ceviritercume.org'dan aldığı işler hakkında gerektiğinde ve istenildiğinde detaylı ve yeterli bilgileri ceviritercume.org'a sunmakla yükümlüdür.

3. Tercüman ceviritercume.org'dan aldığı işleri zamanında tamamlayıp teslim etmekle yükümlüdür. Tercümanın cevirietrcume.org'dan aldığı her bir işin teslim süresi işin tercümana verilmesi sırasında ceviritercume.org tarafından tespit edilir ve tercüman işi aldığını onayladığı anda bu teslim tarihi geçerlilik kazanır.
4. Tercüman ceviritercume.org işlevlerini kullanarak ceviritercume.org sisteminin sunduğu araçlar haricinde başka bir iletişim aracıyla ceviritercume.org müşterileri iletişim kuramaz.

5. Tercüman ceviritercume.org işlevlerini kayıt işlemi esnasında kendisinden istenen e-posta ve şifre ile giriş yapacağı tercüman hesabı ile kullanacaktır. Bu bilgilerin gizliliği tercümanın kendi sorumluluğundadır.

6. Tercüman ceviritercume.org websitesinde kendi hesabı altında yapılan her türlü işlemden bizzat sorumludur.

7. Tercüman ceviritercume.org websitesinde aynı ya da farklı adlar altında birden fazla tercüman hesabına sahip olamaz.

8. Tercüman kendi giriş bilgilerinin 3. kişiler tarafından elde edildiği ve ceviritercume.org hesabının bu kişiler tarafından kendi rızası dışında kullanıldığını düşünüyorsa bunu ceviritercume.org'a bir an önce bildirmekle yükümlüdür.

9. Tercüman ceviritercume.org tercüman hesabını kullanarak Türkiye Cumhuriyeti yasaları uyarınca suç addedilen herhangi bir fiil işleyemez. 3. kişi ve kurumlar aleyhinde beyanda bulunamaz.

10. Tercüman ceviritercume.org sisteminin aksamasına, çalışmasının engellenmesine yol açacak herhangi bir cihaz, yazılım ve yordam kullanamaz; tercüman hesabını sistemin yavaşlamasına neden olacak yük yaratacak şekilde kullanamaz.

11. Tercüman ceviritercume.org üzerinden daha önce tamamladıkları ve hakları saklı olmayan metinlerin satışını yapabilirler. ceviritercume.org'un Uymakla Yükümlü Olduğu

Kurallar

1. ceviritercume.org tercüme çalışmalarını uygun gördüğünde tercümana sunar ve ceviritercume.org tarafından belirlenen tarihte eksiksiz ve doğru şekilde tamamlanıp teslim edilmek üzere bu tercümana verir.

2. ceviritercume.org tercümanın yapacağı işe ait dokümanları eksiksiz ve doğru şekilde tercümana ulaştırmakla yükümlüdür. ceviritercume.org bu dokümanlarıtercümana e-posta, posta, kargo veya elden teslim eder.

3. Tercümana ceviritercume.org tarafından verilen her bir iş için tercümanın alacağı ücret işin tercümana verilmesi sırasında ceviritercume.org tarafından tespit edilir. Tercümanın işi kabul etmesiyle geçerlilik kazanır.

4. ceviritercume.org tercümanın zamanında, eksiksiz ve doğru teslim ettiği her bir iş için en erken 3 en geç 15 işgünü içerisinde ilgili iş için tespit edilen ücreti banka havalesiyle, elektronik fon transferiyle, PTT para transferiyle veya elden ödemekle yükümlüdür.

5. ceviritercume.org tercümana verdiği tercüme çalışmasını işin başladığı tarihten itibaren belirlenen teslim tarihi ile işe başlama tarihi arasındaki sürenin yarısından daha az bir süre geçmişse herhangi bir ödeme yapmaksızın, bu süre aşılmışsa belirlenen ücretin yüzde ellilik bölümü tercümana ödenmek üzere iptal edebilir.

6. ceviritercume.org tercümanların kişisel ve mesleki bilgilerini bu sözleşme hükümlerinde belirtilen durumlar dışında 3. kişilerle paylaşamaz.

7. ceviritercume.org tercümana ait eğitim, tercüme tecrübesi ve mesleki bilgileri tercüme yaptırmak isteyen müşterilerine sunabilir. Tercümana ait iletişim ve ip numarası bilgileri sadece yasalar çerçevesinde emniyet ve adalet kurumlarına savcılık talebi gelmesi halinde sunulabilir.

7. ceviritercume.org bu sözleşmede kullanım şartları belirtilen ve tercümanın kullandığı servislerini bir gerekçe göstermeden değiştirebilir veya sonlandırabilir.

8. ceviritercume.org sözleşme şartlarına uymadığını düşünülen tercümanın ceviritercume.org hesabını gerekçe göstermeden askıya alabilir veya tamamen sonlandırabilir.

Tazminat

Tercüman ceviritercume.org'dan, ceviritercume.org'un işletilmesinde görevli kişi ve kurumlardan, ceviritercume.org'a bağlı yan kuruluşlardan bu sözleşme çerçevesi dışında herhangi bir tazminat, mahkeme ya da avukatlık masrafı talep edemez. ceviritercume.org tercümandan bu sözleşme çerçevesi dışında herhangi bir tazminat, mahkeme ya da avukatlık masrafı talep edemez.

Uyuşmazlıkların Çözümü

ceviritercume.org ile tercüman arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde Ankara mahkemeleri yetkilidir.

Sözleşmenin feshi

ceviritercume.org ve tercüman tercümanın devam etmekte olan bir tercüme çalışması bulunmadığı sürece istedikleri an gerekçe göstermeden bu sözleşmeyi feshedebilir. Tercüman sözleşmeyi feshettiği andan itibaren hesabıyla ilgili herhangi bir işlem yapamaz. ceviritercume.org sisteminin sunduğu herhangi bir hizmetten faydalanamaz.

Çeviri / Tercüme Bürosu Sık Kullanılanlara Ekle İletişim